Historie koučinku

Samotný princip koučování je starý jako lidstvo samo. Z dochovaných zdrojů můžeme první náznaky koučovacího přístupu vidět již před dvěma tisíci let u Sókrata. V jeho způsobu vedení dialogu se studenty jsou patrné jasné prvky koučování.

Za průkopníky moderního koučinku jsou považování Timothy Gallwey a Sir John Whitmore. Oba výborní sportovci spojili své znalosti sportu a psychologie a založili tenisovou a lyžařskou školu s novým způsobem učení. Poté se rozhodli přenést své metody do pracovního prostředí. Tak začala cesta koučinku do světa byznysu.

Timothy Gallwey, učitel z Harvardu a tenisový odborník, se v 70. letech intenzivně zabýval teorií výuky tenisu, lyžování a golfu. Soustředil se především na to, co se v průběhu procesu učení odehrává v mysli a těle hráče. Podle něj je totiž stav naší mysli mnohem silnějším soupeřem, než je hráč na druhé straně dvorce.

Sir John Whitmore, původně automobilový závodník, se během své stáže v USA seznámil s Timothy Gallweyem a jeho způsob práce s lidmi ho natolik zaujal, že se rozhodl nejen ho sám používat, ale šířit i po svém návratu na Britské ostrovy.

Samotná myšlenka, že kouč má pomoci hráči odstranit vnitřní překážky, případně alespoň zmenšit jejich vliv, protože mu brání podávat dobrý výkon, a hráč se následně výrazně zlepší, přestože kouč nerozvíjel technickou stránku hry, byla natolik kontroverzní, že se většina sportovních trenérů cítila spíše napadena a ohrožena. Příčinou je především neochota změnit léty zažité používání starých modelů a neschopnost jejich v podstatě revoluční inovace. Gallweye nicméně rozpaky ve sportovní sféře neodradily a transformoval své znalosti a zkušenosti do firemní praxe.

V Česku se koučink začal rozvíjet v 90. letech 20. století s tím, jak se otevřely hranice západním směrem. K zatím největšímu rozkvětu došlo v prvním desetiletí 21. století. S příchodem nadnárodních společností na český trh se do jejich dceřiných firem začaly přenášet praktiky používané v zahraničí a s nimi i koučink zaměstnanců. Současně se začala rozvíjet síť profesionálních koučů.