Klasické vzdělávání (školení, trénink, mentoring) předává lidem tzv. „best practices“. Nic proti tomu. Často takový postup dává smysl. Bohužel se však příliš často setkávám s tím, že lidé nedokáží takto získané znalosti přenést do praxe.

Trénink se totiž nezaměřuje na jednu podstatnou věc. Jaká je motivace lidí se nové věci naučit? A jak je chtějí a budou v praxi používat? V případě tréninků jde převážně o mentorování, tedy předávání cizí zkušenosti. A jak známo, lidé se nejlépe učí vlastní zkušeností. Proto cizí informace rychle zapomínají a jejich výkon neroste.

Koučink dává důraz na vlastní zkušenosti, dovednosti a znalosti. Nechává koučovanému prostor k přemýšlení, hledání vlastní cesty a učení z příběhů, které sám respektuje. Koučování se zároveň soustředí na další podstatnou věc – uvolnit v lidech vnitřní bariéry.  Protože když chcete zrychlit, nemusíte vždy „šlapat na plyn“. Občas jen stačí povolit ruční brzdu 🙂

Martin Fuks - osobní i on-line koučink

Martin Fuks

Osobně v Plzni, online kdekoli.

Skype call: martin.fuks
Appear.in: martin.fuks